Print This Page

Home

Our goals:

We provide support for a couple of good goals which will be explained in detail in the seperate sections you can choose on the left side.

Nederlands (Dutch text)
Wij zijn een groep inwoners van Rolde actief bij het helpen van opvanghuizen van oa Moeder Theresa. In die tehuizen van plekken als Panjim worden straatkinderen opgevangen of baby’s te vondeling gelegd bij het tehuis. Verder worden er ouderen,gehandicapten en andere kanslozen in deze samenleving onderdak gegeven.

Steun bieden wij ook aan het huis The Roses van Sister Lucy, dit is een tehuis voor kinderen, die probeerden te overleven in de straten van Bombay. Ze zijn zwaar getraumatiseerd,hier wordt hen structuur, rust, onderwijs en een liefdevol dak boven het hoofd geboden. Ons derde project is de ‘moving school’ ,een schooltje bij de rivier waar de allerarmsten het smerige, zware werk doen, ook de kinderen. Hele gezinnen leven in schamele hutjes onder plastic. Om ook de kinderen van deze mensen een betere toekomst te bieden wij hen onze hulp aan. Ook een opvanghuis voor aidskinderen c.q. volwassenen zal in 2009 onderdeel gaan uitmaken van de hulp. Kunstenaar Arie Fonk en zijn vrouw Berthy, Simon Jongman en zijn vrouw Renneke zijn in India om daar geld te investeren dat ze in Drenthe hebben verzameld. Voor het geld kopen ze onder andere medicijnen, voedsel en stof om kleding en dekens te maken, zakken rijst, schoolspullen, stoelen kasten enz.

Nederlands (Dutch text)
Ergens in India is een oord waarvan je liever niet wilt weten dat het bestaat. Zoals er zoveel van die plekken op de wereld zijn. Daar heeft niet iedereen een huis, of iets wat er maar in de verte op lijkt.

Initiatiefnemer van Stichting Opvanghuizen Wingurla is beeldhouwer Arie Fonk uit Rolde. Sinds jaar en dag reist hij door India. Eerst als toerist, later ook om er zijn bronzen beelden te laten gieten. Uit betrokkenheid steunden hij en zijn vrouw een project voor straathonden. Tot een taxichauffeur vroeg of hij hen ook iets anders mocht laten zien. Hij bracht ze naar een opvangtehuis van Moeder Theresa. Het zat er tjokvol vondelingen, 'afgedankte' kinderen en demente ouderen van de straat. "De schok was groot", vertelt de kunstenaar. Hij bood een helpende hand met medicijnen, voedsel, lakens en andere benodigdheden.

Eenmaal thuis richtten ze een stichting op. Doel is zoveel mogelijk geld in te zamelen. Verschillende serviceclubs in het Noorden dragen hier inmiddels aan bij. Twee keer per jaar reizen de leden - op eigen kosten - af naar Goa om persoonlijk het geld bij de lokale middenstand om te zetten in goederen voor het opvangtehuis. "De vorige keer ging het om 3000 euro: zo'n bedrag maakt in zo'n land het verschil."

Inmiddels zijn twee projecten bij gekomen: het ene heet House of the Roses en bestaat een jaar. Ook dit valt onder 'Moeder Theresa': het richt zich op de opvang van (straat)kinderen van prostituees, die een plekje krijgen in een vervallen villa. Er is geld nodig om het huis verder op te knappen; de gaten in het dak moeten worden gedicht, want de moessonregens staan voor de deur. "We willen ook zonneboilers plaatsen, in verband met warm water voor een ‘badkamer'."

Het derde project heeft met onderwijs te maken en heet Moving Schools. Bedoeling is verplaatsbare schooltjes in te richten voor de kinderen van de allerarmsten" migranten uit het naburige Maharastra, die in Goa minder dan een halve euro verdienen met het scheppen van zand uit een rivier. Ze zijn ongeletterd, trekken rond op zoek naar werk en zien de noodzaak van onderwijs voor hun kinderen niet in. Fonk: "Om goodwill te kweken kopen we balen rijst voor de ouders. Inmiddels hebben we 28 kinderen naar school kunnen sturen, compleet met kleding en alles wat ze daar verder voor nodig hebben."

Ondertussen is hij in Rolde druk bezig met het ontwerpen van een uitklapbare tent. Bedoeld voor de zwervende zandscheppers, die nu steeds een nieuw onderkomen moeten regelen. Meestal bestaat dat uit een paar stokken en een lapje plastic. De tent van Arie bestaat uit vier delen en een standaard voor een kookpot, naar oeroud Drents model. Er hoort een goed dekzeil bij; het stalen framewerk mag een Indiase smid gaan maken.Next page: House of the Roses